KING STUDIO – LƯU GIỮ KHOẢNH KHẮC TUỔI THƠ

Ai cũng có một nơi để quay trở về, đó là nhà. Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại, đó chính là tuổi thơ. tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ con nhưng chỉ vài người trong số họ nhớ được điều này. và nhửng kí ức tuổi thơ được gọi là vô giá khi nó chỉ trải qua một lần duy nhất trong đời mỗi người…