Bổng chốc thời gian qua đi thật nhanh bạn thoáng nhận ra một điều con cái đã lớn khôn hết… và thời gian ở bên lũ trẻ thật quý giá hơn ngàn vàng. Vì trẻ thơ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời mỗi người chúng ta.